Mikal Solhaug AS: Et ledende fiskebåtrederi i Nord-Norge

01 juli 2024 Silje Elise Johansen

editorial

Mikal Solhaug AS er et fremtredende fiskebåtrederi basert i Båtsfjord, Finnmark. Med sitt eget landanlegg og en sterk tilstedeværelse langs kysten, har rederiet etablert seg som en viktig aktør innen norsk fiskeri. Gjennom sitt arbeid bidrar Mikal Solhaug AS til økt aktivitet og positive ringvirkninger i lokalsamfunnene langs kysten.

En forpliktelse til lokalsamfunnet

Mikal Solhaug AS har som målsetning å støtte og fremme vekst i de nordnorske kystsamfunnene. Ved å levere alle råvarer lokalt i Finnmark, sikrer rederiet at verdiskapningen blir værende i regionen. Dette er en del av selskapets overordnede strategi for å skape bærekraftig utvikling og økonomisk stabilitet i kystsamfunnene.

Fartøyet Kildin: Snurrevadfiske og levende fangst

Rederiet eier og driver fartøyet Kildin, som er spesielt utstyrt for snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe. Snurrevadfiske er en effektiv metode for å fange ulike fiskearter, mens levende fangst av snøkrabbe gir høy kvalitet på råvarene, noe som er svært ettertraktet i markedet.

Snurrevadfiske

Snurrevadfiske, også kjent som Danish seine, er en skånsom fiskemetode som gir mulighet for høykvalitets fangst. Denne teknikken involverer bruk av et nett som dras langs havbunnen for å samle fisk i en poseformet ende. Metoden er kjent for å være bærekraftig og redusere bifangst, noe som er i tråd med Mikal Solhaug AS sin forpliktelse til miljøvennlig fiske.

Mikal Solhaug

Levende fangst av snøkrabbe

Levende fangst av snøkrabbe innebærer å fange krabber og holde dem levende frem til levering. Dette sikrer at krabbene opprettholder sin friskhet og kvalitet, noe som gjør dem svært ettertraktet på markedet. Denne fangstmetoden krever spesialutstyr og kompetanse, noe som fartøyet Kildin er utstyrt med.

Bærekraft og innovasjon

Mikal Solhaug AS legger stor vekt på bærekraftige fiskemetoder og innovasjon. Rederiet investerer kontinuerlig i ny teknologi og metoder for å sikre at fiskeriene er miljøvennlige og bærekraftige. Dette inkluderer moderne utstyr for både fangst og behandling av råvarer, samt en forpliktelse til å følge strenge miljøstandarder.

Bidrag til lokal økonomi

Gjennom sitt arbeid bidrar Mikal Solhaug AS til å styrke den lokale økonomien i Båtsfjord og omkringliggende områder. Rederiet skaper arbeidsplasser og støtter lokale leverandører og tjenesteytere. Dette gir positive ringvirkninger som strekker seg langt utover selskapets direkte virksomhet.

Fremtiden for Mikal Solhaug AS

Med en solid forankring i Båtsfjord og en klar visjon for fremtiden, er Mikal Solhaug AS godt posisjonert for videre vekst. Rederiet vil fortsette å investere i bærekraftige metoder og teknologi, samt jobbe for å styrke den lokale økonomien og støtte kystsamfunnene i Finnmark.

For mer informasjon om Mikal Solhaug AS og deres bidrag til norsk fiskeri, besøk deres landanlegg i Båtsfjord eller ta kontakt med dem direkte.

Flere nyheter