Kildin: Et viktig snurrevad- og snøkrabbefartøy i Finnmark

01 juli 2024 Kim Andre Haugen

editorial

Kildin er et særegent fartøy som har gjort seg bemerket i de norske farvannene i Finnmark. Med sitt kallesignal LJYT og unike IMOnummer 9205196, står fartøyet solid som en bauta i en region hvor sjømatnæringen blomstrer. Fartøyet ble bygget i 2001 og er utrustet med moderne teknologi. Med en lengde på 37,37 meter og en bredde på 9,35 meter har det en bruttotonnasje på 496, noe som vitner om en betydelig lastekapasitet.

Kildins rolle i fiskeriindustrien

Snurrevad-fiske, en av de metodene Kildin benytter seg av, er kjent for sin miljøvennlige tilnærming til fangst. Dette fisket skjer ved at et stort nett ligger på havbunnen og lukkes som et gardin rundt fisken. Metoden lar fiskere målrette mer effektivt og resulterer i mindre bifangst. Dette er av stor betydning i Finnmark, ikke bare for bærekraften i havet, men også for den økonomiske forvaltningen av marine ressurser i regionen.

I tillegg til å være et snurrevadfartøy, brukes Kildin aktivt i snøkrabbefangst – et nyere og stadig voksende område innenfor norsk sjømatexport. Snøkrabben har i de siste år blitt en ettertraktet ressurs, og båter som Kildin er avgjørende for å beholde Norges posisjon som en ledende eksportør av denne verdifulle ressursen.

Kildin Finnmark

Bærekraft og fremtidsperspektiver

Ved utøvelsen av sitt yrke står bemanningen på Kildin i spissen for en miljøtilpasset strategi. De tilpasser fangstmetodene sine etter bestand og sesong for å opprettholde et balansert havmiljø. Dette arbeidet er viktig for å sikre at fremtidige generasjoner både i og utenfor Finnmark kan nyttegjøre seg de marine ressursene på samme måte som vi gjør i dag.

Internasjonal oppmerksomhet og fremtidsutsikter

Kildins innsats og praksiser speiler en større norsk satsing på bærekraft og kvalitet i sjømatsektoren. Ved å ligge i forkant med hensynsfulle og miljøbevarende teknikker, setter fartøyet og dets crew en standard for hvordan fiskeriindustrien kan og skal fungere – både lokalt i Finnmarks forrevne havstrømmer og langs de større linjene i global matproduksjon.

En anbefaling

Fartøyet Kildin Finnmark er mer enn bare en båt; det representerer en holdning og en innsikt i hvorledes norsk fiskeripolitikk og industri kan fremstå som et forbilde for bærekraftig sjømatnæring. Det å påta seg ansvaret for å forvalte marine ressurser viser at norske sjøfolk ikke bare yrer på tjenestens villkår, men også tar vare på havets skattkiste med det lange blikket for øye.

For å grave enda dypere i hva livet nordpå innebærer, og hva slags historier og kunnskaper som finnes om denne fantastiske delen av landet vårt, anbefaler vi et besøk på mikalsolhaug.no. Her finner du interessante perspektiver og streif av forståelse for alle som er nysgjerrige på de nordligste breddegradene og deres aktører – blant dem, den standhaftige våkeren Kildin.

Flere nyheter